Kontaktné informácie

KONTATKNÉ INFORMÁCIE FAKTURAČNÉ ÚDAJE
EURO GEO, s.r.o. EURO GEO, s.r.o.
Adresa Kmeťova 36 Adresa Kmeťova 36
040 01 Košice 040 01 Košice
Tel: (+421) (055) 623 40 84 IČO: 36 214 515
Fax: (+421) (055) 625 12 59 DIČ: 2021665756
Mobil: (+421) (0903) 568 893
Email: euro-geo@euro-geo.com Banka: ČSOB pobočka Košice
Web: www.euro-geo.com Č.Ú.: 313624893/7500

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 13300/V